"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

Снимки на използваните референтните станции;

GPS и GLONASS геодезически измервания;

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим:

Дневни и нощни позиционни измервания;
Обекти в и извън населени места;
Фото албум;

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

Геодезически измервания на залез слънце

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

 

GNSS измервания -RTK режим през нощта

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

геодезическо заснемане за инвестиционно проектиране

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

определяне на имотни граници чрез RTK режим

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

геодезически измервания чрез RTK режим - на залез слънце

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.